woensdag 10 januari 2018

Info MEGA

Vrije Basisschool Zele - Heikant

Bosstraat 179
9240 Zele
                   052 45 09 66
        directie.heikant@kaozele.be
          www.basisschool-heikant.be

Hoorn
Envelop,Wi-Fi
 

Zele, 9 januari 2018


Beste ouder,


Deze week start het MEGA-project in het 6de leerjaar i.s.m. de politie van Zele-Berlare.

MEGA staat voor Mijn Eigen Goede Antwoord.

Het MEGA-project heeft de intentie om jullie kind iets bij te brengen over gebruik en misbruik van genotsmiddelen. Met genotsmiddelen bedoelen wij zowel de legale (alcohol – tabak – medicatie) als de illegale middelen (drugs).
Ons doel is vooral de kinderen bij te brengen hoe ze desgevallend NEEN kunnen zeggen tegen misbruik van de aangehaalde producten. Wij wensen ons echter niet enkel te beperken tot misbruik van middelen, doch ook tegen agressie, druk en stress waaraan kinderen kunnen blootgesteld worden.

Tevens zijn we de mening toegedaan dat dit onderwerp bespreekbaar moet zijn op school, in de klas en zelfs thuis. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen gerust vragen mogen stellen aan hun ouders over dit onderwerp.
Omdat het als ouder niet altijd gemakkelijk is hierover te praten met je kind, geloven wij dat voor ons hier een belangrijke taak is weggelegd.Met vriendelijke groeten.
De M E G A –medewerkers.

De juffen en de directie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten